Szanowni Państwo!

Najwyższa Izba Kontroli Departament Zdrowia w związku z prowadzoną kontrolą Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym, zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Celem ankiety jest uzyskanie informacji oraz poznanie opinii rodziców na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Ankieta zawiera 7 pytań jednokrotnego wyboru. Prosimy o zaznaczenie jednej odpowiedzi oraz ewentualnie uzasadnienia odpowiedzi we wskazanych pytaniach.

Ankieta jest anonimowa. Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących.
Termin na wypełnienie ankiety upływa 30 listopada 2017 r.