logo symbolizujące niepełnosprawność Ankieta adresowana jest do pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

 
Uwaga o prywatności

Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących.
Termin na wypełnienie ankiety upływa 25 sierpnia 2017 r.